Maxim Kröjor ps. 
Paul Collet


Maxim_Kröjer00011.jpg

Op 11 maart 1901 werd Paul

Collet, alias Maxim Kröjer, te Mechelen geboren. Hij deed studies aan de Normaalschool, ging in het onderwijs en werd al vroeg gebeten door de theatermuskiet. Hij vestigde zich te Antwerpen en schreef zijn eerste toneelstukken in expressionistische stijl. Hij werkte als theatertheoreticus mee aan allerlei publicaties, gaf voordrachten links en rechts en verzamelde een uitzonderlijk uitgebreide bagage op toneel-gebied. Hij was bovendien zeer produktief als toneelauteur. Hiervan getuigt de hiernavolgende lijst van zijn oeuvre.

De Man die zichzelf verloren heeft (1921) - Het Wonder (1922) - Homun-culus (1925) - Rosamunde of Mensen onder Hypnose (1926) - Binnen de Poolcirkel (1929) - Puriteintje (1929) - De Man uit Salzburg (1930) - De dubbele Dood (1935) - De twee Otto's - Tsarewitsj Alexis (1944) - De Smart van de Keizer (1956) - Vrijdag 13 - Dubbelspel - De Voorbijganger (Driehoek in het Kwadraat) - Sakoentala (naar Kalidasa) - Puin - De dode zielen (naar Gogolj) - Esther in Theresïenstadt - De Krokodil (naar Dosto-jewski). Verder toneelstudies : De psychologie van het moderne drama (1930) - Franse Toneelprofielen. Studies over het Duits teater o.m. over het expressionisme - het nationaal-socialistisch toneel - het Chinese theater -het Japans theater - De Commedia del'arte. De encyclopedie : teater A-Z (uitgegeven door A.K.V.T.). Nog : de rubrieken over toneel in Vlaanderen in de Winkler Prins, de Standaard Encyclopedie en de Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur.

En Maxim Kröjer is lang niet uitgeschreven. Deze vitale man van zeventig jaar jong is nog steeds een aktieve pion in het Vlaamse theaterleven. Weliswaar heeft hij van bovenaf zelden de erkenning genoten die hij verdient. Dit heeft hem echter niet belet ook nu nog het theatergebeuren intens mee te leven als theoreticus en kritisch medewerker van dag- en weekbladen en als kreatief auteur. Wij menen immer te weten dat in zijn fardes nog een paar stukken steken van zeer recente datum.

Maxim Kröjer is op al die jaren dat wij mekaar kennen in niets veranderd een eerlijk mens die vierkant zijn mening zegt en konsekwent ernaar handelt, een man die een goed hart wegsteekt achter een haast onbewogen lakoniek gelaat, een fidele kameraad die het toneel hevig bemint maar die aan "komedie" een grondige hekel heeft.

Een lang en rustig leven moeten wij hem niet wensen, integendeel. Nog vele jaren van onverminderde activiteit temidden van de zijnen, zijn vrienden en het hem zo dierbare Vlaamse theater, dat wensen wij hem van harte toe ! 

Rik Jacobs.

Puin